Chcemy stworzyć dzieciom dom, w którym dobrze się czują. Mieszkają w dobrej atmosferze, w dobrych warunkach. Żyją otoczone zrozumieniem i życzliwością opiekunów i wychowawców.

    Pragniemy, aby „JUTRZENKA” była miejscem, gdzie rodzi się nadzieja na dobrą przyszłość. Przyszłość, której podstawą są ukończone szkoły i zdobyte umiejętności oraz przekonanie, że uczciwość i pracowitość zawsze popłacają.

    „JUTRZENKA” ma być początkiem lepszej przyszłości naszych wychowanków. Staramy się, aby nasz Dom Dziecka wywoływał u nich przyjemne skojarzenia i wspomnienia. Pragniemy i staramy się, choć wiemy, że przed nami droga nie zawsze tylko prosta i bez wybojów...


   Dom działa od 1990 roku. W 2014 roku zmienił strukturę, aby sprostać
wymogom nowej ustawy o pieczy zastępczej.
   W 2015 roku Dom Dziecka „Jutrzenka” obchodzi jubileusz 25-lecia.