„JUTRZENKA” to dom, w którym dzieci dobrze się czuły. Mieszkały w dobrych warunkach. Były otoczone zrozumieniem i życzliwością opiekunów i wychowawców. Tu rodziła się nadzieja na lepszą przyszłość, której podstawą są ukończone szkoły i zdobyte umiejętności oraz przekonanie, że uczciwość i pracowitość zawsze popłacają. Opiekunowie i wychowawcy starali się, aby ten Dom Dziecka wywoływał przyjemne skojarzenia i wspomnienia u wszystkich podopiecznych.

Dom Dziecka „JUTRZENKA” zamyka swoje podwoje 31 grudnia 2016 roku. Dyrekcja Domu Dziecka, pracownicy i wychowankowie dziękują wszystkim wolontariuszom, sponsorom i darczyńcom za współpracę i pomoc. Dzieci trafiają (zgodnie z obowiązującymi formalnościami) do nowych placówek prowadzonych przez stowarzyszenia: „Kopciuszek”, „Jak Nie My To Kto” oraz „Piotruś Pan”. Zapraszaja wszystkich chętnych do kontynuowania współpracy.
Od 1 stycznia 2017 roku Dom Dziecka „Jutrzenka" w Bardzie nie ponosi odpowiedzialności finansowej, karnej i moralnej za ewentualne zbiórki pieniężne lub rzeczowe oraz za różnego rodzaju zakupy dokonywane na rzecz w/w placówki.